• Facebook
  • Instagram
  • Twitter

rektorval

2021

SAman med 

SAMDAL

Saman med SAMDAL

22. - 25. mars

Rektorvalet

 

Les...

Heile PlaTtformA

Eller Les meir om...

Forsking

UiB Internasjonalt

Utdanning

Felleskap

Innovasjon

Leiing og lagarbeid

Tankekraft. Berekraft. Slagkraft.

Saman med Samdal

Team Samdal

Oddrun sAMDAL

Rektor

Oddrun er professor i helsefremjande arbeid/

helsepsykologi, og har dei siste sju åra vore

viserektor for utdanning ved UiB. Ho er tidlegare

visedekan for utdanning og instituttleiar ved Det

psykologiske fakultet. Ho har dei siste tjue åra vore leiar

for databanken i den internasjonale studien Health Behaviour in School-aged Children – a WHO Collaborative Cross-national Study. Ho er òg arbeidspakkeleiar i den EU-finansierte Horisont 2020 studien "Co-create".

Nils Gunnar Kvamstø

proRektor

Nils Gunnar er professor i meteorologi og marin dekan ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Han har tidlegare vore instituttleiar ved Geofysisk institutt i åtte år.

Arne tjølsen

Viserektor for utdanning

Arne er professor i biomedisin og studieleiar ved Institutt for biomedisin ved Det medisinske fakultet. Han var visedekan for utdanning ved fakultetet i perioden 2009-2017.

Viserektor for internasjonalt samarbeid

Camilla er professor i moderne økonomisk historie og sit i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet. Ho leia UiB sitt kompetanseutvalg for Kina frå 2018 til 2020.

Camilla Brautaset

Viserektor for Innovasjon og infrastruktur

Kristine er professor i medievitskap og sit i fakultetsstyret ved Det samfunnsvitskaplege fakultet. Ho var sterkt medverkande til utviklinga den første kunnskapsklynga ved UiB, Media City Bergen.

Kristine Jørgensen